Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu.

Grodzisko w Gorczycach 0 5 0 0

Grodzisko w Gorczycach

  • 1314 Views

Grodzisko w Gorczycach zlokalizowane jest pomiędzy rynną jez. Długochwały, a częściowo już wyschniętym jez. Lipno, w dolinie Różanicy dopływu rzeki Ełk. Warownia ta wzniesiona została w południowym cyplu rozległej wysoczyzny morenowej. Ten stosunkowo niewielki gród (wymiary majdanu ok. 35–40 m x 30 m) miał formę owalną, z majdanem otoczonym przez wał pierścieniowy. Przejście bramne znajdowało się prawdopodobnie w południowej części obiektu. Wały grodziska są uszkodzone wkopami z okresu drugiej wojny światowej. Pozostałą część wysoczyzny, na której znajduje się grodzisko zajmowała rozległa osada podgrodowa.

Grodzisko znane w literaturze od XIX w. pod nazwami: Tartarenschanze, Burgwall, Gorczitzen, Gorzitzen, Gortzitzen, Daumenrode, Tatarski Szaniec, Gorczyce.

Datowanie: XI-XIII w.

MAPY TOPOGRAFICZNE


LIDAR


ZDJĘCIA LOTNICZE


ARCHIWA

Dla tego grodziska nie dodano jeszcze archiwów.