Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu.

Grodzisko w Kolniszkach 0 5 0 0

Grodzisko w Kolniszkach

  • 1237 Views

Domniemane grodzisko w Kolniszkach znajduje się na wysokim wzgórzu o lokalnej nazwie Zameczna Góra, najwyższym punkcie rozległego kemowego wyniesienia. Od południa wyniesienie graniczy z głębokim korytem bezimiennego, zmeliorowanego w czasach nowożytnych cieku wodnego. Z pozostałych stron przylegają do niego tereny podmokłe. Toponomastyka oraz  naturalne warunki obronne, sugerują istnienie w tym miejscu grodziska. Niestety obiekt został całkowicie zniszczony w ostatnim czasie przez prywatnych właścicieli.

Obiekt znany w literaturze od XVIII w. pod nazwami: Schlossberg auch Wispe, Schlossberg, Wispenberg, Wispen Berg, Colnischken, Collnischken, Kollnischken, Burgfelde, Zameczna Góra, Góra Zamkowa, Kolniszki.

Datowanie: wczesne średniowiecze (?) 

MAPY TOPOGRAFICZNE


LIDAR


ZDJĘCIA LOTNICZE


ARCHIWA

Dla tego grodziska nie dodano jeszcze archiwów.