Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu.

Grodzisko w Starych Juchach 0 5 0 0

Grodzisko w Starych Juchach

  • 869 Views

Grodzisko w Starych Juchach położone jest na najwyższym wierzchołku morenowego wzgórza o lokalnej nazwie Zamkowa Góra, na południowym brzegu jeziora Jędzelewo. Majdan obiektu ma kształt owalny o wymiarach ok. 25 m na osi SW-NE oraz ok. 18 m na osi NW-SE.  Grodzisko posiada podwójną linię wałów dookolnych, obecnie już prawie niewidocznych. Przejście bramne znajdowało się prawdopodobnie w części zachodniej grodu.

Grodzisko znane w literaturze od XIX w. pod nazwami Schlossberg, Neu Jucha, Juchy Nowe, Stare Juchy.

Datowanie: X-XIII w.

MAPY TOPOGRAFICZNE

Dla tego grodziska nie dodano jeszcze map topograficznych.

LIDAR


ZDJĘCIA LOTNICZE


ARCHIWA