Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu.

Grodzisko w Szeligach 0 5 0 0

Grodzisko w Szeligach

  • 1406 Views

Grodzisko w Szeligach położone jest na cyplu wchodzącym w południowo-zachodni brzeg jeziora Selmęt Wielki. Obiekt ulokowany jest na dwóch wzgórzach oddzielonych od siebie niewielkim wąwozem. Na wschodnim wzgórzu o dość stromych zboczach znajduje się dwuczęściowy majdan przedzielony pierścieniem wału dookolnego. Główna część majdanu ma kształt owalny o wymiarach: ok. 50 m na osi WE oraz ok. 40 m na osi NS. Druga również owalna część ma wymiary: ok. 30 m na osi NE-SW oraz ok. 12 m na osi NW-SE. Ta część majdanu osłonięta jest dodatkową linią wału zaporowego. Powierzchnia grodziska zniszczona została przez budowę umocnień , okopów i urządzeń z okresu obu wojen światowych. Na zachodnim wzgórzu znajduje się owalny majdan o wymiarach: ok. 45 m na osi NE-SW oraz ok. 20 m na osi NW-SE. Otoczony jest od strony północnej, wschodniej i południowej łukowatym wałem, natomiast od strony zachodniej chroniony jest stromym zboczem wzgórza. Na krańcu cypla, na którym ulokowane jest grodzisko, tuż przy brzegu jeziora znajduje się masywny, łukowato wygięty wał zaporowy. Pomiędzy tym wałem a wschodnim wzgórzem grodziska znajdują się pozostałości starego, niemieckiego cmentarza.

Grodzisko znane jest w literaturze od XIX w. pod nazwami Seliggen,  Burg Selliggi, Buczken, Buczki, Szeligi. 

Datowanie: X-XIII w.

MAPY TOPOGRAFICZNE

Dla tego grodziska nie dodano jeszcze map topograficznych.

LIDAR


ZDJĘCIA LOTNICZE

Dla tego grodziska nie dodano jeszcze zdjęć lotniczych.

ARCHIWA

Dla tego grodziska nie dodano jeszcze archiwów.