Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu.

Badane

Grodzisko w Szurpiłach

Czajewszczyzna 7, 16-404 Czajewszczyzna, Polska
Grodzisko w Szurpiłach

Grodzisko w Krzeczkowie

Krzeczkowo 11, 19-100 Krzeczkowo, Polska
Grodzisko w Krzeczkowie położone jest na wzgórzu morenowym otoczonym rozlewiskami rzeki Nereśli. Grodzisko i przylegająca do niego od południa osada podgrodowa zlokalizowane są na przekształconym antropogenicznie wzgórzu o lokalnej nazwie Pisarowa Góra. Warownia ma kolisty majdan o powierzchni…

Grodzisko w Łosośnej Wielkiej

Czuprynowo 60, 16-123 Czuprynowo, Polska
Grodzisko w Łosośnej Wielkiej  usytuowane jest na wysokim wzgórzu ozowym w dolinie rzeki Łosośnej będącym punktem kulminacyjnym rozleglejszego niegdyś wyniesienia, obecnie prawie całkowicie zniszczonego przez przemysłowe wydobycie żwiru. Całkowitemu zniszczeniu uległa zachodnia część stanowiska. Obiekt zbliżony do…

Grodzisko w Trzciance

Trzcianka 31, 16-130 Trzcianka, Polska
Grodzisko w Trzciance położone jest na wyniesieniu, w dolinie rzeki  Sokółdy. Obiekt owalny o średnicy ok. 82 m . Grodzisko ma kolisty, z lekko wyniesioną środkową częścią majdan o powierzchni ok. 20 a otoczony pojedynczą linią obwałowań. W…

Grodzisko w Niewiarowie

Niewiarowo 30, 19-104 Niewiarowo, Polska
Grodzisko w Niewiarowie położone jest na krawędzi doliny, w widłach rzeki Rumiejki i cieku bez nazwy. Informacje archiwalne: Grodzisko pierścieniowe o majdanie kolistym i nasypie czworokątnym. Wysokość wału od wewnątrz 0,5-3 m, od zewnątrz od…

Grodzisko w Grodziszczanach

Grodziszczany 86, 16-200 Grodziszczany, Polska
Grodzisko w Grodziszczanach położone jest na krawędzi doliny bezimiennej strugi. Grodzisko pierścieniowe, z dwoma liniami wałów o średnicy ok. 75 m. Część N i S obiektu jest zniszczona. Majdan o powierzchni ok. 6 a z wyraźnym wyniesieniem…

Grodzisko w Grodzisku

Grodzisk 3, 16-150 Grodzisk, Polska
Grodzisko w Grodzisku położone jest na krawędzi doliny strugi Młynek. Obiekt  zlokalizowany jest na wyniesieniu o lokalnej nazwie Wał. Grodzisko pierścieniowe o średnicy ok. 70 m pierwotnie składało się z dwóch linii wałów, obecnie drugi wał zachowany jedynie…

Grodzisko w Mielewszczyźnie

Rudka 18, 16-140 Rudka, Polska
Grodzisko w Mielewszczyźnie położone jest na wyniesionym brzegu rzeki Kumiałki. Obecnie obiekt jest mocno zniszczony. Pierwotnie mocno wyniesiony majdan o powierzchni ok. 10 a otoczony był  podwójną linią obwałowań rozdzielonych fosą. Na terenie grodziska znajdowały się…

Grodzisko w Żubronajciach

Unnamed Road, 16-503, Poland
Grodzisko w Żubronajciach

Grodzisko w Kumelionys

Unnamed Road, 68130, Lithuania
Grodzisko w Kumelionys
Strona 1 z 3123

Zobacz grodziska