Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu.

Niebadane

Grodzisko w Krynicach

Krynice 46, 16-002 Krynice, Poland
Grodzisko w Krynicach położone jest na szczycie górującego nad okolicą wzgórza kemowego. Niewielki ok. 5 arowy majdan zlokalizowany na jego szczycie posiada w NE części wyraźne, wypłaszczone wyniesienie. Majdan otoczony został wałem dobrze widocznym od strony…

Grodzisko w Rybnikach

Podratowiec 1, 16-020 Podratowiec, Poland
Grodzisko w Rybnikach położone jest w Puszczy Knyszyńskiej, na krawędzi doliny. Grodzisko ma kolisty w planie majdan o średnicy 23-25 m otoczony podwójną linią wałów rozdzielonych fosą. Stanowisko dotychczas nie znane, odkryte dzięki analizie NMT…

Grodzisko w Laudańszczyźnie

DW670, 16-150, Poland
Grodzisko w Laudańszczyźnie położone jest na krawędzi doliny bezimiennego dopływu rzeki Olszanki . Zachowała się jednie połowa obiektu, pozostałą część zniwelowano. Pierwotnie płaski majdan otoczony był pojedynczą linią obwałowań. Jego zrekonstruowana powierzchnia wynosi ok. 30-40 arów.…

Grodzisko w Zamczysku

Zamczysk 13, 16-020 Zamczysk, Polska
Grodzisko w Zamczysku znajduje się na morenowym wyniesieniu otoczonym rozlewiskami dwóch bezimiennych strug. Grodzisko owalne z wypiętrzonym niewielkim majdanem i masywnym pierścieniem wału. Wyniesiony majdan o powierzchni ok. 4 a otoczony jest wewnętrzną fosą i pojedynczą linią obwałowań.…

Grodzisko w Aulakowszczyźnie

Aulakowszczyzna 1, 16-140 Aulakowszczyzna, Polska
Grodzisko w Aulakowszczyźnie położone jest na krawędzi doliny rzeki Kumiałki. Obiekt ma kształt kolisty.  Majdan z lekko wyniesioną częścią środkową o powierzchni ok. 8 a otoczony jest pojedynczą linią obwałowań. Wał i fragment majdanu od strony E…

Grodzisko w Texeln

Galwiecie 49B, 19-500 Galwiecie, Poland
Grodzisko w Texeln

Grodzisko w Kiauten

Galwiecie 49B, 19-500 Galwiecie, Poland
Grodzisko w Kiauten (Смирново)

Grodzisko w Skomętnie 2

Mazurowo 20, 19-314 Mazurowo, Poland
Grodzisko w Skomętnie położone jest na cyplu pomiędzy południowym brzegiem jeziora a bagnami. Zbocza północne i zachodnie (od strony jeziora) są bardzo strome, z pozostałych stron opadają łagodniej. Majdan ma kształt czworoboczny o wymiarach ok. 45 m x…

Grodzisko w Żytkiejmach (Stańczykach)

Unnamed Road, 19-504, Polska
Grodzisko w Żytkiejmach (Stańczykach) położone jest na wysokim cyplu wchodzącym w koryto bezimiennego dopływu Błędzianki. Obiekt składa się z majdanu oraz trzech linii wałów zaporowych. Niewielki, wypiętrzony majdan ma kształt owalny o wymiarach: ok. 30…

Grodzisko w Mieruniszkach

Unnamed Road, Polska
Grodzisko w Mieruniszkach położone jest na płaskowyżu u południowego brzegu jeziora Mieruńskie Wielkie, na wysokim, piaszczystym wzgórzu o lokalnej nazwie Piaskowa Góra. Od strony zachodniej, południowej i wschodniej dostępu do grodu broniły rozlewiska dwóch bezimiennych cieków…
Strona 1 z 3123

Zobacz grodziska