OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Marcin Engel

Kustosz w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. W latach 2006-2007 kierownik badań archeologicznych na terenie zespołu osadniczego w Szurpiłach. Od 1998 r. prowadzi prace badawcze nad jaćwieskimi ośrodkami grodowymi na Mazurach Wschodnich. W 2013 r. obronił pracę doktorską pt. Systemy wczesnośredniowiecznego osadnictwa jaćwieskiego w świetle badań ośrodków w Szurpiłach i Konikowie. W projekcie odpowiedzialny za badania osadnicze i merytoryczne opracowanie materiałów wczesnośredniowiecznych.


Zainteresowania: Wczesnośredniowieczna Jaćwież – systemy osadnicze i obronne. Archeologia i źródła pisane dotyczące basenu Bałtyku w okresie wikińskim.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Cezary Sobczak

Adiunkt w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. W latach 2008-2012 kierownik badań archeologicznych na terenie zespołu osadniczego w Szurpiłach. Inicjator i główny wykonawca projektów lotniczego skanowania LIDAR obszaru historycznej Jaćwieży. W projekcie odpowiedzialny za użycie metod nieinwazyjnego rozpoznania stanowisk i ich weryfikację metodami archeologicznymi.


Zainteresowania: Analiza krajobrazu archeologicznego ze szczególnym uwzględnieniem pradziejowych i wczesnośredniowiecznych systemów obronnych plemion bałtyjskich.