W 2010 r. pracownicy Działu Archeologii Bałtów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie: Marcin Engel, Cezary Sobczak oraz Grażyna Iwanowska powołali projekt Atlas grodzisk Jaćwieży, do którego zapraszani będą badacze ośrodków grodowych z terenu historycznej Jaćwieży. Ma on na celu stworzenie otwartej cyfrowej bazy źródłowej. Jej podstawą będą materiały, które są obecnie w posiadaniu DAB PMA, uzupełnione o informacje z publikacji książkowych i o materiały udostępnione przez inne ośrodki badawcze.

Prowadzone od kilku lat weryfikacyjne badania grodzisk jaćwieskich oraz projekt Atlas Grodzisk Jaćwieży są realizowane przez DAB PMA dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Sejmiku Województwa Mazowieckiego w ramach grantów priorytetu 5. „Ochrona zabytków archeologicznych”: Nowe metody identyfikacji i weryfikacji stanowisk na Suwalszczyźnie z 2012 r. (nr zadania: 0726/12); Nowoczesne metody badań systemów obronnych zachodniej Jaćwieży z 2013 r. (nr zadania: 00909/13); Nieinwazyjne badania jaćwieskich ośrodków grodowych Pojezierza Ełckiego z 2015 r. (nr zadania: 02603/15).

W ramach poszczególnych projektów objęto skaningiem laserowym (LIDAR), weryfikacją terenową oraz innymi metodami nieinwazyjnymi następujące grodziska:

 1. Bałupiany
 2. Bajtkowo
 3. Dąbrowskie
 4. Dybowo
 5. Dzierwany
 6. Gorczyce
 7. Grodzisko
 8. Jegliniec
 9. Kolniszki
 10. Konikowo
 11. Orliniec
 12. Osinki
 13. Rajgród
 14. Rogale
 15. Skomack Wielki
 16. Skomętno Wielkie
 17. Stare Juchy
 18. Szeligi
 19. Szurpiły
 20. Szwałk
 21. Talusy
 22. Wężewo
 23. Wierzbowo