Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu.

Grodzisko w Grodziszczanach 0 5 0 0

Grodzisko w Grodziszczanach

  • 3559 Views

Grodzisko w Grodziszczanach położone jest na krawędzi doliny bezimiennej strugi. Grodzisko pierścieniowe, z dwoma liniami wałów o średnicy ok. 75 m. Część N i S obiektu jest zniszczona. Majdan o powierzchni ok. 6 a z wyraźnym wyniesieniem części centralnej otoczony podwójną linią obwałowań rozdzielonych fosą.

W 1929 r. R. Jakimowicz przeprowadził na grodzisku badania ratownicze. W części południowej zarejestrował warstwy spalenizny w wałach. Podaje też informacje o zniszczonych dwóch piecach hutniczych. W 1986 r. badania ratownicze na stanowisku podjęła ekspedycja wykopaliskowa PMA pod kierunkiem L. Łoźnego. Przebadano część majdanu oraz wału wewnętrznego grodziska. Nie stwierdzono żadnych konstrukcji przebadanego odcinka wału, choć zarejestrowano wyraźne ślady spalenizny. Z kolei na majdanie odsłonięto pozostałości warstwy kulturowej.

Grodzisko znane w literaturze od XIX w. pod nazwami Zamczysko, Okop.

Datowanie: XI-XIII w.

MAPY TOPOGRAFICZNE

Dla tego grodziska nie dodano jeszcze map topograficznych.

LIDAR


ZDJĘCIA LOTNICZE


ARCHIWA

Dla tego grodziska nie dodano jeszcze archiwów.