Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu.

Grodzisko w Łosośnej Wielkiej 0 5 0 0

Grodzisko w Łosośnej Wielkiej

  • 3967 Views

Grodzisko w Łosośnej Wielkiej  usytuowane jest na wysokim wzgórzu ozowym w dolinie rzeki Łosośnej będącym punktem kulminacyjnym rozleglejszego niegdyś wyniesienia, obecnie prawie całkowicie zniszczonego przez przemysłowe wydobycie żwiru. Całkowitemu zniszczeniu uległa zachodnia część stanowiska. Obiekt zbliżony do kolistego. Majdan o powierzchni ok. 20 a z lekko wyniesioną środkową częścią otoczony jest pojedynczą linią obwałowań.

W sezonach 1985, 1986, 1987 i 1996 badania wykopaliskowe na stanowisku przeprowadziła ekspedycja wykopaliskowa pod kierunkiem J. Moszczyńskiego (w sezonach 1985–1097: Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, w sezonie 1996: MAiE w Łodzi). W wyniku tych prac odkryto ślady wczesnośredniowiecznej zabudowy mieszkalnej oraz na pozostałości drewniano-ziemnej konstrukcji wału. Odkryto także relikty wcześniejszej osady z okresu halsztackiego.

Obiekt znany od dawna, w tradycji ludowej nazywany Horodisko, Horodiszcze, Góra Zamkowa.

Datowanie: VIII-XII w.

MAPY TOPOGRAFICZNE

Dla tego grodziska nie dodano jeszcze map topograficznych.

LIDAR


ZDJĘCIA LOTNICZE


ARCHIWA

Dla tego grodziska nie dodano jeszcze archiwów.