Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu.

Grodzisko w Mieruniszkach 0 5 0 0

Grodzisko w Mieruniszkach

  • 2278 Views

Grodzisko w Mieruniszkach położone jest na płaskowyżu u południowego brzegu jeziora Mieruńskie Wielkie, na wysokim, piaszczystym wzgórzu o lokalnej nazwie Piaskowa Góra. Od strony zachodniej, południowej i wschodniej dostępu do grodu broniły rozlewiska dwóch bezimiennych cieków wodnych, dopływów rzeczki Jaworki. Obiekt składa się z majdanu o nieregularnym kształcie o wymiarach: ok. 70 m na osi NS i ok. 55 m na osi WE oraz zachowanego szczątkowo wału dookolnego. Powierzchnia grodziska, zwłaszcza obwałowania w dużym stopniu zniszczona wybieraniem na dużą skalę piachu. Południowa krawędź stanowiska całkowicie zniwelowana przez działalność agrotechniczną.

Grodzisko znane w literaturze od XIX w. pod nazwami Mierunsken, Schwedenschanze, Schlossberg, Sandberg, Kosmata Gora, Mieruniszki, Piaskowa Góra.

Datowanie: X-XIII w.

MAPY TOPOGRAFICZNE

Dla tego grodziska nie dodano jeszcze map topograficznych.

LIDAR


ZDJĘCIA LOTNICZE

Dla tego grodziska nie dodano jeszcze zdjęć lotniczych.

ARCHIWA

Dla tego grodziska nie dodano jeszcze archiwów.