Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu.

Grodzisko w Trzciance 0 5 0 0

Grodzisko w Trzciance

  • 4032 Views

Grodzisko w Trzciance położone jest na wyniesieniu, w dolinie rzeki  Sokółdy. Obiekt owalny o średnicy ok. 82 m . Grodzisko ma kolisty, z lekko wyniesioną środkową częścią majdan o powierzchni ok. 20 a otoczony pojedynczą linią obwałowań. W sezonach 2006, 2007 i 2009 ekspedycja Muzeum Podlaskiego w Białymstoku pod kierunkiem U. Stankiewicz przeprowadziła na grodzisku badania wykopaliskowe, które objęły swym zasięgiem majdan i wał grodziska.

Obiekt znany w literaturze od XIX w., również jako Kładziewo, w tradycji ludowej nazywany Okopy.

Datowanie: IX-XI w.

MAPY TOPOGRAFICZNE

Dla tego grodziska nie dodano jeszcze map topograficznych.

LIDAR


ZDJĘCIA LOTNICZE


ARCHIWA

Dla tego grodziska nie dodano jeszcze archiwów.