Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu.

Displaying results 1-10 of 64

Grodzisko w Krynicach

Krynice 46, 16-002 Krynice, Poland
Grodzisko w Krynicach położone jest na szczycie górującego nad okolicą wzgórza kemowego. Niewielki ok. 5 arowy majdan zlokalizowany na jego szczycie posiada w NE części wyraźne, wypłaszczone wyniesienie. Majdan otoczony został wałem dobrze widocznym od strony…

Grodzisko w Rybnikach

Podratowiec 1, 16-020 Podratowiec, Poland
Grodzisko w Rybnikach położone jest w Puszczy Knyszyńskiej, na krawędzi doliny. Grodzisko ma kolisty w planie majdan o średnicy 23-25 m otoczony podwójną linią wałów rozdzielonych fosą. Stanowisko dotychczas nie znane, odkryte dzięki analizie NMT…

Grodzisko w Boguszach

Zaścianki koło Bogusz 4, 16-100 Zaścianki k. Bogusz, Poland
Grodzisko w Boguszach położone jest w górnej partii stoku przy krawędzi doliny bezimiennej strugi. Od strony S i W obiekt otoczony jest bardzo słabo widoczną podwójną linią wałów rozdzielonych fosą. Stanowisko bardzo zniszczone. Nie można…

Grodzisko w Laudańszczyźnie

DW670, 16-150, Poland
Grodzisko w Laudańszczyźnie położone jest na krawędzi doliny bezimiennego dopływu rzeki Olszanki . Zachowała się jednie połowa obiektu, pozostałą część zniwelowano. Pierwotnie płaski majdan otoczony był pojedynczą linią obwałowań. Jego zrekonstruowana powierzchnia wynosi ok. 30-40 arów.…

Grodzisko w Ostrykole

Unnamed Road, 19-335, Poland
Grodzisko w Ostrykole

Grodzisko w Szurpiłach

Czajewszczyzna 7, 16-404 Czajewszczyzna, Polska
Grodzisko w Szurpiłach

Grodzisko w Krzeczkowie

Krzeczkowo 11, 19-100 Krzeczkowo, Polska
Grodzisko w Krzeczkowie położone jest na wzgórzu morenowym otoczonym rozlewiskami rzeki Nereśli. Grodzisko i przylegająca do niego od południa osada podgrodowa zlokalizowane są na przekształconym antropogenicznie wzgórzu o lokalnej nazwie Pisarowa Góra. Warownia ma kolisty majdan o powierzchni…

Grodzisko w Łosośnej Wielkiej

Czuprynowo 60, 16-123 Czuprynowo, Polska
Grodzisko w Łosośnej Wielkiej  usytuowane jest na wysokim wzgórzu ozowym w dolinie rzeki Łosośnej będącym punktem kulminacyjnym rozleglejszego niegdyś wyniesienia, obecnie prawie całkowicie zniszczonego przez przemysłowe wydobycie żwiru. Całkowitemu zniszczeniu uległa zachodnia część stanowiska. Obiekt zbliżony do…

Grodzisko w Trzciance

Trzcianka 31, 16-130 Trzcianka, Polska
Grodzisko w Trzciance położone jest na wyniesieniu, w dolinie rzeki  Sokółdy. Obiekt owalny o średnicy ok. 82 m . Grodzisko ma kolisty, z lekko wyniesioną środkową częścią majdan o powierzchni ok. 20 a otoczony pojedynczą linią obwałowań. W…

Grodzisko w Niewiarowie

Niewiarowo 30, 19-104 Niewiarowo, Polska
Grodzisko w Niewiarowie położone jest na krawędzi doliny, w widłach rzeki Rumiejki i cieku bez nazwy. Informacje archiwalne: Grodzisko pierścieniowe o majdanie kolistym i nasypie czworokątnym. Wysokość wału od wewnątrz 0,5-3 m, od zewnątrz od…

Zobacz grodziska